• haarstudio-oldenzaal-kapsalon-heren-dames
  • haarstudio-oldenzaal-trends
  • haarstudio-oldenzaal-kapsalon-gezin

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de van de website van Haarstudio Oldenzaal zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Haarstudio Oldenzaal stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Haarstudio Oldenzaal met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op  geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. Haarstudio Oldenzaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
De website van Haarstudio Oldenzaal bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere website die niet door Haarstudio Oldenzaal worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Haarstudio Oldenzaal.  Haarstudio Oldenzaal  geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
Haarstudio Oldenzaal garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Haarstudio Oldenzaal en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.  Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haarstudio Oldenzaal niet toegestaan.
Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Haarstudio Oldenzaal. Haarstudio Oldenzaal zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Haarstudio Oldenzaal slecht verdraagt met naam en reputatie van Haarstudio Oldenzaal, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy

Haarstudio Oldenzaal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijk informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Haarstudio Oldenzaal verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
De persoonsgegevens die door u aan Haarstudio Oldenzaal worden verstrekt via de website van Haarstudio Oldenzaal of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Haarstudio Oldenzaal, neemt u  dan contact op met Haarstudio Oldenzaal.